Disclaimer

Laatste update: 13/12/2016

© Pharco Innovations nv

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart je je akkoord met onderstaande voorwaarden en condities. Als u niet akkoord gaat met onderstaande voorwaarden word je verzocht de website te verlaten.

Website

Deze website is eigendom van:
Ceres Pharma nv
Lembergsesteenweg 25A
9820 Merelbeke
België
Tel: 09 296 47 70
E-mail: info@fecotest.be
Ondernemingsnummer: 0641.953.324

Gebruik op eigen risico

Je gebruikt deze website op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Deze website bevat links naar websites van derden. Ceres Pharma kan geen controle op deze sites uitoefenen en is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, de verstrekte informatie en het up-to-date-zijn van deze websites. Het opnemen van deze links betekent niet dat Ceres Pharma akkoord gaat met de inhoud van deze websites en Ceres Pharma vertegenwoordigt onder geen beding deze derde partij. 

Actuele informatie

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Ceres Pharma streeft ernaar de informatie op deze website zo volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt en actueel mogelijk te houden en je de meest recente informatie te bezorgen. Helaas kunnen wij dit niet altijd 100% garanderen. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Ceres Pharma de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Ceres Pharma kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Ceres Pharma behoudt zich het recht voor om op elk moment informatie toe te voegen, aan te passen, te verwijderen of zelfs te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je ons altijd via e-mail contacteren op: info@fecotest.be

Toegankelijkheid

Ceres Pharma probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden, nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen. Ceres Pharma geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Copyright & intellectuele eigendom

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, foto's, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen etc. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten resp. auteursrechten en behoren toe aan Ceres Pharma. 

Je mag geen enkele inhoud (informatie, diensten, software, producten etc.) van deze website kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ceres Pharma

Verantwoordelijkheid

Ceres Pharma weerlegt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website en de aangeboden informatie. Ceres Pharma verzekert niet dat de informatie op deze website correct, compleet of actueel is. Alle informatie, producten en diensten op deze website kunnen fouten bevatten. De gebruiker wordt verzocht hiermee rekening te houden.

Privacy

Ceres Pharma hecht groot belang aan je privacy. Ceres Pharma handelt steeds in overeenstemming met de bepalingen van het Belgische privacyrecht (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). 
Ceres Pharma geeft geen persoonsgegevens door aan derden. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Ceres Pharma via e-mail: info@fecotest.be.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Meer informatie
Ik snap het!